top of page
Capella - 雙向雨擋 (連蚊網)
 • Capella - 雙向雨擋 (連蚊網)

  按此點擊商品專頁

   

  • ⭐視力保護窗口⭐
  • 👍正向或反向手把均適用
  • 👍適用於平躺模式
  • 不含PVC
  • 👍可拆式蚊帳
  • 防雨
  • 防風
  • 輕便
  • 👍容易安裝
  • 👍透氣物料
  • 👍透氣孔

   

  適用於 Capella 嬰兒手推車型號: 202, 206, S-201, S-230F, S-707T

   

  (不適用於Capella air-move – X7)

   HK$220.00價格
   bottom of page